PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS


Tuvākie muzeji

Muzeja pamatdati

Ludzas Novadpētniecības muzejs

Adrese Kuļņeva iela 2, Ludza, LV-5701
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Papildus informācija

Papildinformācija par muzeju

NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 21
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 13966

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Milāna Bule

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Iveta Matvejenko
Amats galvenā krājuma glabātāja
Tālrunis 28361276
E-pasts iveta.arbeitere@inbox.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums