PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS


Tuvākie muzeji

Muzeja pamatdati

Staiceles lībiešu muzejs Pivalind

Adrese Lielā iela 14
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Papildus informācija

Saites

Informācija citā internetvietnē www.aloja.lv

Papildinformācija par muzeju

NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 5
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 801

Tālruņi

Tālrunis 64035155
Mobilais tālrunis 28673984

Faksa numuri

Faksa numuri 64023036

E-pasta adreses

E-pasta adreses muzejs@staicele.lv
staicelesmuzejs@inbox.lv

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Indra Jaunzeme

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Anda Timermane
Amats Krājuma glabātāja
Tālrunis 22400122
E-pasts andatimermane@inbox.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums